Ploegen

Op dit moment is er nog datum bekend. Zodra we die hebben zullen wij deze op de website, facebook en via de mail bekend maken.

Doelstelling van deze dag is dat hij leerzaam is voor zowel de geoefende als de beginnende ploeger elkaar helpen is dan ook speerpunt van deze dag. Ook dit jaar zal er door ons wederom voor de koffie en de lunch worden gezorgd. Na afloop is er nog een koud koppie toe.

Let op: Deelnemer moet aan de wettelijke eisen voldoen.

Kosten voor deelname is als volgt:

Leden met voertuig: € 12,50

Niet leden met voertuig: € 15,00

Verschuldigd bedrag kan worden overgemaakt naar rekeningnummer: NL45RABO0376816600 TNV BOC.

Uw inschrijving is pas definitief wanneer het te betalen bedrag bij ons is bijgeschreven!!

U kunt nu al  inschrijven voor 2019 .

Comments are closed.