16 Juni Maaidag 2019 .

WE HEBBEN EEN DATUM GESTELD.

OP ZONDAG 16 JUNI ZULLEN WIJ GAAN MAAIEN IN AARTSWOUD.

Doelstelling van de maai /hooi-dag is een, leerzame dag voor geoefende en beginnende  maaier. Elkaar helpen is dan ook het speerpunt van deze dag. Of het nu voor het eerst uitproberen van de maaibalk , schudder en of acrobaat gaat een ieder is welkom. Ook dit jaar zal er door ons wederom voor de koffie en de lunch worden gezorgd. Na afloop is er nog een koud koppie toe.

Let op:  Deelnemer moet aan de wettelijke eisen voldoen.

Kosten voor deelname is als volgt:

Leden met voertuig: € 12,50

Niet leden met voertuig: € 15,00

Verschuldigd bedrag kan worden overgemaakt naar rekeningnummer: NL45RABO0376816600 TNV BOC.

Uw inschrijving is pas definitief wanneer het te betalen bedrag bij ons is bijgeschreven!!

U kunt nu al  inschrijven voor 2019. Stuur een mail naar blokkerseoldtimerclub@gmail.com

 

Comments are closed.